Shovevim 5779 – Rav Yaakov Gurwitz on Shatnez

/, Shovevim 5779, Videos/Shovevim 5779 – Rav Yaakov Gurwitz on Shatnez